Αρχική

Υπηρεσία Προβολή Εκδηλώσεων

Προβολή οποιουδήποτε συμβάντος γίνεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Upnet προσφέρει στους διοργανωτές συνεδρίων τη δυνατότητα δημιουργίας και συντήρησης ιστοσελίδων ή ιστολογίων σχετικών με το συνέδριό τους, μέσω της υπηρεσίας προβολή των εκδηλώσεων του Ιδρύματος.
Οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι σελίδες που θα δημιουργήσουν ή που διατηρούν είναι ή θα είναι διαθέσιμες στην παγκόσμια κοινότητα του Internet και θα υποστηρίζονται από πλευράς υλικού και βασικού λογισμικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω του Upnet.

Η ονοματοδοσία για την υπηρεσία προσωπικών ιστολογίων είναι με urls της μορφής: http://eventname.events.upatras.gr
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν στις σελίδες που θα δημιουργούν να αναρτούν κείμενο, εικόνες, βίντεο και το πρόγραμμα του συνεδρίου τους, να κάνουν εγγραφές μελών ή εγγραφές σε newsletters ενώ θα παρέχεται δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με σχολιασμό αναρτήσεων από τρίτους.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση https://events.upatras.gr
Δικαίωμα πρόσβασης έχει κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας που διοργανώνει οποιουδήποτε συμβάν γίνεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται κατόπιν υποβολής σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης στο Upnet.

Αναλυτικές οδηγίες για την χρήση της υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://events.upatras.gr/instructions/

Η διαχείριση του ιστοχώρου θα είναι δεδομένη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο θα συνδέεται με το συμβάν που προβάλλεται μέσα από αυτόν.